ateizmus címkével ellátott tartalmak:


A kérdés, amely az emberi...Az Egyesült Államok semmilyen értelemben...Idõnként irigylem azokat, akik természetes...Ha kiderülne, hogy van Isten...NEKED ateista vagyok; Istennek viszont...Ez az egész keresztény teológia...Istennel az a baj, hogy...Nem hiszek azoknak az embereknek...Az imák és az áldozatok...Ha megfelelően olvassuk, a Biblia...Ha Isten létezne, mindenképp szükséges...A szabadság, az erkölcsösség, és...Isten, vagyis inkább Isten képzete...Amíg van egy mesterünk a...Isten eszméje lemondást jelent az...A kereszténység teljes tagadása a...A teológia az isteni hazugság...Materialisták és ateisták vagyunk, és...A lehangoltak gyógyszere. - Már...Az "igazságért"! - "A kereszténység...Az ember, aki alaposan meggyőződött...Nem tudok elképzelni egy olyan...A kutatót az egyetemes érvelés...A vallásos ember őszinte abban...Minél inkább fejlődik az emberiség...Meglehet, Jézusnál nagyobb dolgokat is...Ami Istent illeti, az én...Az emberarcú Isten-elmélet idegen számomra...Nem hiszek az egyén halhatatlanságában...Én egy mélységesen vallásos hitetlen...Tehát mélységesen vallásos voltam, de...Sajnálatosnak tartom a vallásos oktatás...A felismerés, hogy atomokból álló...Az a tény, hogy a...A fattyú! Nem létezik!A dogmatikus teológia szelleme mindent...Eddig soha nem definiáltak egy...A keresztény vezetés évszázadokon át...Ha valami különleges tiszteletet érdemel...Az eretnek, uram, egy olyan...Minden tudós tudja, hogy az...Azoknak, akik hisznek Istenben, a...Ha valaki bebizonyítaná nekem -...Az a gondolat, hogy egy...Eljött az ideje, hogy az...Olvassuk csak el a Bibliát...Nem hiszek semelyik vallásban sem.Minden szektában vannak bolondok, és...Körül vagyok véve lelkészekkel és...A vallásról nem tudok semmit...Szándékosan kerülöm Istent. Hihetetlen szadista...A láthatatlan dolgoktól való félelem...Hit: nem akarni tudni, mi...Képzeljük el azokat az embereket...Egy olyan isten, aki kontárkodik...Ha csak az elvesztegetett szellemi...Bár vannak tudósok, akik hisznek...Ha az Úr az én...A tegnapi szentbeszédben volt egy...Ha Krisztus isten volt, akkor...Az erkölcs alapjához tartozik, hogy...Amikor azt látjuk, hogy a...Tételezzük föl, hogy Galilei valóban...A kereszténység két évezreden keresztül...A kereszténység mindent megtett a...A vallások elméleteket dolgoznak ki...Én viszont úgy látom, hogy...Hogyan lehet, hogy alig akad...A vallás véleményem szerint elsősorban...A kereszténység furcsa egy vallás.Hány és hány vallás próbálkozik...Akit nem fertõztek meg a...Egyetlen nemzet egyetlen geológusa, akit...Amikor gyerekként az Ószövetség Gustav...A kereszténység biztosan túlél még...A világon minden hit koholmányokon...A vallást történelmi szempontból nézni...Isten ma már nem magyarázat...Ha az embereknek dolgait vizsgálom, ...Ha én keresztet vetnék, ezt...Gyermekkoromban elszántam magam, Hogy szólok...Én nem úgy tekintem magát...Aki tudományosan vagy mûvészileg képzett...A kereszténység a pogányság elûzésével...Az igazság vallási kérdésekben egyszerûen...Minden faluban van egy fáklya...A vallást, mint a nép...Ha egyvalaki szenved téveszmében, azt...A világ megdöbbenne, ha tudná...Miután minden újabb generációnak megtanítják...Egyszer egy dublini előadás után...Éppen azért, mert mindenféle vallásos...Nem bánnék soha úgy a...Teleszkópommal átkutattam az ég minden...Ahol pap emel szót, Ott...Én ateista vagyok, a lehető...Vaknak, ki fényt nem kapott...Szerintem Isten és Sátán csak...Isten egy komédiás, aki olyan...Morális megfontolásból ateista vagyok -...El sem tudom képzelni, hogy...Nem hiszek a személyes Istenben...Vajon olcsó álmokkal és üres...Mikoron azonban Zarathustra egyedül maradt...- Vétek-e az, amiről az...Nem hiszek az anyaszentegyháznak egyedül...A vallás ténylegesen meggyőzte az...Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek...